Loading...
Wie zijn wij 2019-06-05T19:43:50+00:00

Onze missie

Kerk op Zuilen is een warme, bonte en positieve gemeenschap van verschillende generaties en verschillende mensen uit en rond Zuilen die elkaar ontmoeten als rond een kampvuur, rond een gezamenlijke inspiratiebron: God.

Ons verleden

Kerk op Zuilen is ontstaan uit de Oranjekapel en de Bethelkerk, twee protestantse gemeentes die beiden op zoek waren naar nieuwe wegen voor de toekomst. Na een periode van plannen maken zijn we op 17 september 2017 gestart met Kerk op Zuilen.

Onze toekomst

In alle openheid zoeken we naar een nieuwe vorm van kerk zijn in en voor de wijk. Op deze reis willen we nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe ervaringen op doen en bovenal groeien in gemeenschap en geloof. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe plek in het gebouw dat eerst de Bethelkerk heette. Daar komt in de toekomst Kerk & Klooster op Zuilen.

Download hier ons beleidsplan: Kerk op Zuilen Beleidsplan juni 2019 finaal.

Wat wij geloven

We geloven dat deze wereld er niet toevallig is. God is de Schepper van deze wereld en heeft ook ons mensen gewild. God is de bron van ons leven. In Jezus Christus kwam God op aarde en hebben we gezien wie God is. Door zijn lijden, sterven en opstanding is er hoop: voor ieder mens en voor deze wereld. Vanuit deze hoop willen wij leven, zo willen wij Gods liefde vieren en uitdelen.

Onze interimpredikant: Leo Oosterom

Sinds april 2018 is ds. Leo Oosterom als interim predikant verbonden aan de Kerk op Zuilen. Hij woont in het Noord-Brabantse dorp Sleeuwijk, aan de Merwede tegenover Gorinchem. Vanaf zijn studie theologie heeft hij zich bezig gehouden met veran­derin­gen in de kerk.

Binnen Kerk op Zuilen zal hij ondersteunen in het werken aan de gezamenlijke identiteit en visie van Kerk op Zuilen en de invulling van de liturgische vormgeving van de erediensten.

Kerk op Zuilen is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Utrecht en onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland