Loading...
Wat doen wij 2018-06-25T18:56:51+00:00

De kerkdienst op zondag is de kern van onze kerk, maar daaromheen is er ook van alles te doen. Er is ruimte voor verdieping van het geloof en voor gezellige ontmoeting met elkaar. De meeste activiteiten gebeuren in de Oranjekapel. We zijn ook verbonden met de Roobolkapel in de Geuzenwijk, een diaconale huiskamer. De maaltijden en vieringen van de Roobolkapel vormen ook onderdeel van Kerk op Zuilen.

Klik hier voor de agenda

Bijbelkring

Iedere twee weken komen we met een vaste groep bij elkaar op dinsdagavond. Eerst genieten we van de maaltijd, en daarna bepreken we met elkaar een thema of bijbelgedeelte. Het zijn mooie avonden, waarop we samen zoeken naar de betekenis van het geloof voor ons leven. Of je nu wel of niet zo gelovig bent, iedereen is van harte welkom om mee te doen. Lees hier verder voor een impressie.

Kerkcafé

Iedere eerste zondag van de maand is er kerkcafé. De kerk is dan open tussen 14.30 en 16.30 uur voor gesprek en spelletjes. Je kunt koffie en thee drinken, een potje sjoelen of kaarten, of je breiwerk van thuis meenemen. Het is altijd gezellig en je mag in- en uitlopen wanneer je wilt. Voorheen was dit in de Bethelkerk, maar vanaf september 2017 vindt het kerkcafé plaats in de Oranjekapel.

Ouderensoos

Elke woensdagmorgen is er ouderensoos van 9.30 tot 11.30 uur. Veel ouderen uit de kerk en daarbuiten komen dan bij elkaar voor gesprek en spel. De ochtend wordt begonnen met een opening en lied, daarna is er koffie en thee en is iedereen vrij om te doen wat hij of zij wil. Sjoelen, kaarten, handwerken, puzzelen… er is genoeg te doen! De soos is in het Vorstelijk Complex.

De Roobolkapel

De Roobolkapel is de diaconale plek van de Kerk op Zuilen. Het is een huiskamer in de Roobolstraat, waar mensen uit de wijk kunnen binnenlopen. Voor een kop koffie, een praatje, een maaltijd, de bingo of een oecumenische viering. Op maandagmorgen is er koffie-inloop, op woensdagavond is er het Rooboldinner, en eens in de twee weken op zondagmorgen de viering. Wil je meer weten over de Roobolkapel? Lees dan hier verder.