Verslag startzondag

(dit verslag verscheen in ‘Kerk in de Stad’)

Na een periode van voorbereiding is op zondag 17 september ‘Kerk op Zuilen’ officieel van start gegaan. De nieuwe gemeente is ontstaan uit de gemeentes van de Oranjekapel en Bethelkerk. Beide vierplekken vormden al één wijkgemeente, maar zijn nu ook echt één nieuwe kerk: de Kerk op Zuilen.

De startdienst was een feestelijke bijeenkomst rondom het verhaal van Samuel. Het verhaal voor de oplettende Samuel. En het blijft niet bij horen: Samuel gaat over tot actie! Een mooie lijn naar de huidige tijd, want uiteindelijk komt het samengaan natuurlijk ook voort uit het feit dat beide gemeentes kleiner werden. Gedurende de hele voorbereiding van het samengaan circuleerde de metafoor van het huwelijk. Samengaan is vooral een feest, maar je laat ook wat achter. Daarom hebben beide gemeentes op 10 september dan ook het ‘vrijgezellenfeest’ in eigen kring gevierd. Onze herinneringen aan de eigen vierplek, maar ook onze dromen voor Kerk op Zuilen hebben we gedeeld, en op gekleurde kerkjes geschreven. En wat is het dan ook mooi dat na alle voorbereidende activiteiten het ‘huwelijk’ heeft plaatsgevonden in een zeer goed gevulde kerkzaal!

Om niet ineens te breken met beide tradities van vieren, is er de eerste zes maanden een proefperiode met verschillende type vieringen. Alle typen zijn genoemd naar wijken in Zuilen. Zo zijn er de ‘Vliegeniersvieringen’: diensten die in het teken staan van moderne (kerk)muziek en veel ruimte bieden voor inbreng van kinderen. De Theologenviering is gebaseerd op de liturgie zoals die in de Oranjekapel (die in de Theologenbuurt staat!) gebruikelijk was. Verder zijn er de Uitvinders (experimentele vieringen), Geuzen (vieringen gebaseerd op kleinschalige vieringen in de Roobolkapel in de Geuzenwijk) en de Architectenviering, die gebaseerd is op de vieringen uit de Bethelkerk.

De laatste viering is niet voor niets genoemd naar Architecten. De nieuwe gemeente heeft een tijdelijk onderkomen gevonden in de Oranjekapel, maar is voornemens uiteindelijk te gaan ‘kerken’ in een verbouwde Bethelkerk. De plannen voor de verbouwing zijn volop in ontwikkeling; duidelijk is dat het een gebouw moet worden met meerdere bestemmingen: wonen en kerk ineen. Het woongedeelte zal niet louter uit ‘gewone’ woningen bestaan, maar zal gericht zijn op een functie als buurtklooster: mensen die wonen binnen de muren van de Kerk op Zuilen en vanuit daar een rol willen vervullen in de wijk Zuilen. Kerk en klooster bestaan afzonderlijk van elkaar, maar vinden elkaar in gebouw en in de missie om er vóór de wijk te zijn.

Kerk zijn in de wijk is de wens en ambitie van Kerk op Zuilen. We willen ‘buurten’ centraal stellen, subwijken waarin gemeenteleden elkaar ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen waar nodig. Ook bij gebeurtenissen met grote impact willen we de kerk kunnen openstellen voor wie stilte en rust zoekt. Ds. Gertine Blom blijft de eerste maanden verbonden aan Kerk op Zuilen. Het proces om een (interim-)predikant te zoeken en aan te stellen, die aansluit bij de verdere ontwikkeling van deze  veelkleurige gemeente, is gestart.

Nog niet alles zal op rolletjes lopen de eerste tijd; ook dat hoort bij het huwelijk. Het is soms aftasten en een blijvend zoeken naar wat ons samenbindt. Maar de gemeente van de Kerk op Zuilen gaat de toekomst vol vertrouwen tegemoet! Zoals een lied weergeeft dat door één van de oudere gemeenteleden was opgediept en eerder gebruikt was tijdens een fusie van gemeenten:

Samen Kerk-zijn hier in Zuilen
Samen tot de eer van God
Jezus Christus, Hij bezielt ons
Veilig is bij Hem ons lot.
Huis en herberg
Hier in Zuilen
Samen tot de eer van God

Zet daarom de deur wijd open
Nodig binnen, heel gastvrij.
’t Hart van deze wijk gaat open,
nieuwe geestkracht maakt ons blij.
Huis en herberg
Hier in Zuilen
Nodig binnen, heel gastvrij.

Foto’s door Johanne Boot

2017-09-30T08:48:10+00:00