Oecumenische dienst als afsluiting Vredesweek 2019

Zondag 29 september zal de Vredesweek worden besloten met een oecumenische dienst die we samen vieren met de katholieken van de Jacobusgemeenschap. Voor het thema sluiten we aan bij het thema van de Vredesweek 2019 van PAX: ’Vrede verbindt over grenzen’.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.

Voorgangers in de dienst zijn ds Erna Treurniet en pastor Bernard Höfte. Welkom om 10.00 uur in de Oranjekapel!

2019-09-25T19:22:30+00:00