Nieuwe predikant: ds. Jochem Stuiver

Sinds 1 augustus 2020 ben ik verbonden aan de wijkgemeente Kerk op Zuilen als parttime predikant. Ik vind het een eer en uitdaging om in deze veelkleurige wijk te werken. 

Uit het beleidsplan heb ik drie woorden opgevist: verdieping, verbinding en vernieuwing. Daar hoop ik samen met anderen in en rond deze gemeente aan te werken. Als een soort VVV in de wijk, een plek waar je van alles kunt vinden, leren, ontdekken en doen.Een plek waar iedereen, met welke achtergrond ook, als even belangrijk wordt gezien en zo kan binnenlopen.

Een VVV waar je terecht kunt voor verdieping, waar we vragen stellen over het waarom van geloven, leven en kerk zijn. Waar we samen zoeken hoe we Jezus Christus na kunnen volgen in liefde en gerechtigheid voor alle mensen en de hele schepping. Waar we samen veelkleurig vieren en delen met iedereen.

Een VVV waar je terecht kunt voor verbinding, waar je anderen kunt ontmoeten en gewerkt wordt aan het vergroten van de betrokkenheid op elkaar en de bewoners van onze wijk en stad. In de toekomst ook door het nog op te richten Buurtklooster in de Bethelkerk.

Een VVV waar je terecht kunt voor vernieuwing, waar we worden aangesproken en geïnspireerd te groeien in mens worden en samenleven. Waar onze ziel vleugels krijgt en we vanuit openheid, moed en mildheid de uitdagingen van het leven en de toekomst onder ogen zien. Waar we steeds zoeken naar nieuwe wegen die we samen kunnen gaan.

Bij deze ‘VVV Kerk op Zuilen’ ben ik dan een van de ‘gidsen’. Je kunt bij mij terecht met vragen, ideeën, dingen die je wilt delen, als je een weg zoekt. Niet dat ik alle antwoorden heb maar ik heb wel een luisterend oor. In gesprek kan ik wel een stukje meelopen en met je meedenken. Ook als je geen lid bent van deze gemeente maar gewoon vrijblijvend eens met iemand wilt praten, dan kan dat.

Ik ben bereikbaar via: jochemstuiver@kerkopzuilen.nl

2020-08-04T17:47:23+00:00