Kruisweg van barmhartigheid

In de Kruisweg van barmhartigheid op Goede vrijdag gedenken wij lijden en dood van Jezus aan de hand van de ‘Werken van barmhartigheid’. Op plekken in de binnenstad van Utrecht staan we stil. We luisteren en bidden. Pastores uit Utrechtse kerken gaan voor. We nodigen u uit om deel te nemen.

Goede vrijdag 19 april 15.00 uur
Start: Bij de brug op de hoek Vredenburg Catharijnesingel, bij het tijdelijk kunstwerk Skyscraper
Besluit: tegen 17.00 uur met een korte viering in de Catharinakathedraal

U kunt zondermeer aansluiten. Aanmelding stellen we op prijs (uiterlijk 18 april): Centraal secretariaat Samenwerkende parochies Utrecht: 030 2546147; secretariaat@katholiekutrecht.nl

Bij deelname verwachten wij dat een normaal wandeltempo geen probleem is. Er is alle bereidheid een rolstoel te begeleiden.

 1. Skyscraper – hoek Vredenburg – Catharijnesingel
  Werk van Barmhartigheid: De dorstigen te drinken geven
  Dit kunstwerk, dat tijdelijk op bezoek is, klaagt de plasticsoep in de oceanen aan. Gérard Martens vraagt aandacht voor onze omgang met de aarde die ons gegeven is en het gebrek dat mensen lijden door de vervuiling van ons leefmilieu.
 2. Mariakapel Augustinuskerk, Oudegracht 69
  Werk van Barmhartigheid: De vreemdelingen ontvangen
  Ds. Marieke Sillevis Smitt deelt uit haar ervaringen in het optrekken met (documentloze) migranten.
 3. Voor het Smulhuis, Jansveld 51
  Werk van Barmhartigheid: De hongerigen te eten geven
  Straatpastor Wieke de Wolff vertelt over dak- en thuislozenlunch.
 4. Beeld Anne Frank, Janskerkhof
  Werk van Barmhartigheid: De gevangenen bezoeken
  Diaconaal consulent Irene Stok vertelt over gevangen zijn en bevrijding.
 5. Domkerk, Domplein (ingang Domstraat)
  Werk van Barmhartigheid: De naakten kleden
  Trijntje Knaapen van ‘Dress for succes’ kleedt mensen om de draad weer op te pakken.
 6. Voormalig Sint Catharijnegasthuis, Nieuwe Gracht 63
  Werk van Barmhartigheid: De zieken verzorgen
  Dit oudste gasthuis van de stad is de bakermat van het UMC zoals we het nu kennen.
 7. Gedenkboom, Catharijnehof (tuin Catharijne Convent)
  Werk van Barmhartigheid: De doden begraven
  De gestorven daklozen van de stad kregen in deze boom hun monument en worden niet vergeten.
 8. Kathedraal Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36
  Gebed onder het kruis, teken van lijden, teken van barmhartige liefde.
2019-04-07T18:49:02+00:00