Loading...
Kerkdiensten 2018-01-31T20:17:40+00:00

De kerkdiensten op zondagmorgen zijn het hart van onze gemeente. We zingen, bidden en luisteren naar woorden uit de Bijbel. Er is interactie en verstilling. We zoeken naar de aanwezigheid van God en we oefenen ons in een leven in liefde. Soms zijn er bijzondere kerkdiensten, zoals de feestelijke diensten rond Kerst en Pasen. Ook de kerkdiensten waarin een kind wordt gedoopt of we het Avondmaal vieren, zijn extra bijzonder. In de agenda lees je de bijzonderheden van de komende zondag. Luister hier de laatste kerkdiensten terug!

Welkom in de komende kerkdienst

We zien ernaar uit je te ontmoeten! Iedere zondag komen we om 10 uur samen in de Oranjekapel, tegenover het Julianapark.

Agenda

Kinderen in de kerk

In de Kerk op Zuilen zijn kinderen van harte welkom! Voor de allerkleinsten is er iedere zondag een creche. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst: zij gaan tijdens de dienst met elkaar naar hun eigen ruimte. Daar wordt een bijbelverhaal aan hen verteld, met daarna een verwerking. Aan het einde van de dienst komen ze weer terug en laten ze zien wat ze hebben gemaakt of gedaan. Voor tieners is er twee keer per maand een tienernevendienst, waarin de tieners met elkaar over een onderwerp doorpraten en aan het einde van de dienst terugkomen.

Vier met ons mee!

Kerk op Zuilen viert haar kerkdiensten op vijf verschillende manieren. Deze vieringen zijn genoemd naar de verschillende subwijken in Zuilen:

  • De theologen: een sobere viering, met aandacht voor de liturgie en daarmee een groot theologisch beginsel. Dit is bovendien een liturgie die geënt is op die van de Oranjekapel: die al sinds jaar en dag in deze ‘theologenbuurt’ te vinden is.
  • De architecten: een viering met meer vrijheid in de liturgie en met meer ruimte voor het toelichten van waarom bepaalde onderdelen zijn zoals ze zijn (voor de oplettende lezer: de liturgie is geïnspireerd op de Bethelkerkviering, waar komende jaren heel wat te doen zal zijn met architecten!)
  • De vliegeniers: een eigentijdse viering met moderne muziek en veel ruimte voor kinderen.
  • De uitvinders: een vrijere dienst, waarin overweging en gebed in andere vormen gegoten kunnen worden.
  • De geuzen: een dienst die plaatsvindt als er een 5e zondag in de maand is en waarbij nadrukkelijk de verbinding gezocht wordt met de Roobolkapel uit de Geuzenbuurt.

In de agenda lees je welk type viering er komende zondag op het menu staat!