ANBI 2018-01-18T09:54:45+00:00

ANBI & geven aan de Kerk op Zuilen

Je kunt een gift aan de Kerk op Zuilen jaarlijks aftrekken van de belasting. Kerk op Zuilen behoort tot de Protestantse Gemeente Utrecht en heeft geen rechtspersoonlijkheid. De Protestantse Gemeente Utrecht heeft wel rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie over de ANBI vind je op de website van de PGU, klik hier.

Om als Kerk op Zuilen te kunnen blijven vieren, ontmoeten en zoeken, hebben we uw financiële ondersteuning nodig! Voor de plannen voor de toekomst, maar vooral voor het kunnen aanstellen van een nieuwe predikant in 2018.

We zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Als u al eerder gaf, wilt u dan overwegen uw bijdrage te verhogen? Zo kunnen we met elkaar de Kerk op Zuilen een toekomst geven!

Er zijn verschillende manieren om te kunnen geven:

1. Doorlopende maandelijkse gift
Je kunt de Kerk op Zuilen een doorlopende machtiging geven voor een structurele maandelijkse gift, door via de website van de PGU bij de digitale kerkbalans vervolgens voor optie 1 te kiezen.

2. Jaarlijks toezeggen
Je kunt de Kerk op Zuilen per jaar een bedrag toezeggen, door via de website van de PGU digitaal de kerkbalans in te vullen en bij betaalwijze voor optie 2 of 3 te kiezen.

3. Eenmalige gift
Omdat Kerk op Zuilen voorheen uit twee gemeentes bestond, zijn er nog twee rekeningnummers. Voor de Bethelkerk kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL59 RABO 0130 7004 79 t.n.v. Protestantse Gemeente Utrecht Bethelkerk o.v.v. ‘gift’.
Voor de Oranjekapel kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0130 7013 35
t.n.v. Protestantse Gemeente Utrecht Oranjekapel o.v.v. ‘gift’.