Even voorstellen: ds Leo Oosterom

Kennismaken met de interimpredikant

Mijn naam is Leo Oosterom. Ik ben 54 jaar oud en getrouwd met Christien Flier. We hebben drie kinderen, die het nest inmiddels verlaten hebben. We wonen in het Noord-Brabantse dorp Sleeuwijk, aan de Merwede tegenover Gorinchem.

Vanaf mijn studie theologie heb ik me beziggehouden met veran­derin­gen in de kerk. Elke keer weer raak ik geboeid door de veerkracht van gemeenten die zich weten aan te passen aan nieuwe uitdagingen in een nieuwe tijd. Vanuit die verwondering heb ik achtereenvolgens gewerkt in de Oost Javaanse Christelijke Kerk en de Protestantse gemeenten van Den Haag en Helmond. Vanaf 2015 werk ik samen met mijn vrouw in een duobaan als predikant van de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk.

Sinds 2013 ben ik daarnaast interimpredikant in dienst van de Protestantse Kerk in Neder­land. Ik word op aanvraag gedetacheerd bij een gemeente om tijdelijke ondersteuning te geven. Meestal gebeurt dat wanneer een gemeente een nieuwe fase ingaat en daarbij wat advies en begeleiding kan gebruiken. Met ingang van april 2018 hoop ik uw gemeente als interim­predikant bij te staan. We gaan daarbij uit van een samenwerkingsperiode van een jaar en een inzet van voorlopig 10 uur per week. Vanaf augustus 2018 wordt dat uitgebreid tot 20 uur per week.

Uw wijkkerkenraad heeft de volgende opdracht vastgesteld:

  1. Ondersteuning bij het werken aan een gezamenlijke identiteit en visie voor Kerk op Zuilen
  2. Ondersteuning bij het gesprek over de liturgische vormgeving van de erediensten
  3. Ondersteuning van de kerkenraad bij het vormgeven van de samenwerking met Blossom030 en de Jacobusparochie
  4. Ondersteuning bij de bezinning op de invulling van de formatie na de interimtijd

Met ingang van april ben ik in principe op woensdag in uw gemeente aanwezig. Maandag en dinsdag werk ik voor de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk, donderdag voor de Oranjekerk in Rotterdam. Op vrijdag werk ik vanuit huis afwisselend voor Sleeuwijk, Utrecht en Rotterdam. Ik zal in de eerste weken van mijn opdracht vooral met u in gesprek gaan over uw visie op verleden, heden en toekomst van de gemeente. Hoewel ik in dat kader bij velen van u op bezoek hoop te gaan, behoort het reguliere pastoraat niet tot mijn taken. Daarvoor kunt u een beroep doen op de kerkenraad en de consulent.

Ik vind het fijn om op geregelde basis voor te gaan in de eredienst. Dat is voor mij de plaats waar we elkaar van hart tot hart ontmoeten, en ons samen laten inspi­reren door Gods Woord en Geest. Op zondag 15 april zal ik bij de dienst aanwezig zijn om kennis te maken. Op zondag 6 mei hoop ik zelf voor te gaan. Ik zie er naar uit.

Leo Oosterom

2018-06-25T19:48:38+00:00