Een inkijkje bij de bijbelkring

Al ruim een jaar zijn wij een Bijbelkring, die iedere twee weken bij elkaar komt op dinsdagavond. Deze kring komt voort uit de Bethelkring, die drie jaar geleden begon. Sinds een jaar is er een vaste groep, waardoor we elkaar beter konden leren kennen en steeds diepere gesprekken konden voeren. Een kringavond beginnen we met een maaltijd, en daarna bespreken we een thema aan de hand van een bijbelgedeelte. De groep bestaat uit twintigers, dertigers én een zestiger! Benieuwd hoe zo’n kringavond eruit ziet? Hieronder leest u een impressie van een willekeurige Bijbelkringavond, en wel de avond van 17 oktober 2017.

Rond half zeven druppelt iedereen binnen in het huis van Annemarthe en René. Het ruikt heerlijk in de keuken, maar de aandacht gaat meteen uit naar de kleintjes: Jonas en Timo. Timo is een beetje voorzichtig en blijft het liefst dicht bij zijn moeder Anke, Jonas kan al aardig lopen en dribbelt enthousiast de kamer rond. Een buurvrouw komt even aanwippen voor een bord eten. Waar er negen kunnen eten, is er ook voedsel voor tien!

Als iedereen die we verwachten er is, bidden we voor het eten en schept iedereen zijn of haar bord vol. Pasta met rode saus en een lekkere salade, aan de Orinocodreef is het altijd goed toeven. We vragen elkaar naar werk en vrije tijd en worden af en toe afgeleid door Jonas, die een hapje eten komt snaaien.

Na het eten gaan de kleintjes naar bed, de reikwijdte van de babyfoon is net ver genoeg om Timo’s eventuele geluiden van de overkant te kunnen ontvangen. Er wordt koffie en thee gezet en als het uiteindelijk rustig is, beginnen we met het inhoudelijke deel van de avond. Marloes heeft vanavond het gesprek voorbereid. We lezen dit jaar uit het Bijbelboek Daniël, en gebruiken als achtergrondinformatie een boekje van Stefan Paas en Siebrand Wierda, ‘Ontworteld’. Hierin staat per hoofdstuk van Daniël een uitleg en een verbinding naar het heden, plus gespreksvragen. Zo heb je genoeg input om het gesprek voor te bereiden als je aan de beurt bent. We lezen met elkaar hoofdstuk twee van Daniël, over koning Nebukadnessar die droomt en daar de betekenis van wil weten. Het thema waar het om draait, is ‘macht’. Nebukadnessar is het toonbeeld van een heerser die vastzit aan zijn macht en doodsbang is om die te verliezen. Maar in zijn droom wordt duidelijk dat het niet de wereldrijken zijn, die het laatste woord hebben, maar het koninkrijk van God. Gods koninkrijk lijkt op een klein steentje, maar is uiteindelijk machtiger dan dat grote standbeeld met het gouden hoofd en blijft voor eeuwig. Marloes vertelt de lijn van het hoofdstuk na en legt uit om welk thema het vanavond gaat. Om de dingen scherp neer te zetten, heeft ze het thema onderverdeeld in drieën: politiek, kerk en persoonlijk leven. Waar in die drie terreinen zie je tekenen van aardse macht en van de macht van God?

We praten daar in kleinere groepjes over door. Waar in het nieuwe regeerakkoord in Nederland zien we angst om macht te verliezen, en waar zien we iets doorschemeren van Gods koninkrijk? En hoe zit dat in onze kerk? Waar zien we daar het vasthouden aan wat je hebt, en waar zien we vertrouwen op God? En als we het toepassen op onszelf, herkennen we dan ook die twee machten?

Het is een heel veelomvattend thema, merken we al snel. En op veel punten is het niet zo makkelijk om alles zwart-wit in te delen. Maar het roept een goed gesprek op. In de grotere groep praten we erover door. Uiteindelijk komt het steeds weer hierop neer: vertrouwen we in ons leven op God, of vertrouwen we op iets anders, bijvoorbeeld dat wat we hebben of kunnen? Als we vertrouwen op iets anders, dan zal dat uiteindelijk leiden tot angst en krampachtig vasthouden. Want als je vertrouwt op je bezit en je raakt dat kwijt, dan raak je een deel van je identiteit kwijt. We delen met elkaar hoe lastig het is om in alle aspecten van ons leven te vertrouwen op God. We worden zo snel beïnvloed door de wereld om ons heen en alle beelden die we daar zien van een geslaagd leven.

Er zijn nog heel veel andere dingen die we noemen. Het is een mooie avond, waarin we kritisch hebben gekeken naar de wereld om ons heen en onszelf. Marloes sluit af met wat laatste woorden, daarna praten we even na en vertrekken dan naar huis.

Ook dit is kerk. Samenkomen om door te praten over de vragen die er echt toe doen. Samen eten, bidden en meeleven. We zouden het mooi vinden als meer mensen in onze gemeente een bijbelkring vormden. Misschien heeft dit artikel je wel enthousiast gemaakt!

Een hartelijke groet van:

Luca, Martina, Piet, Annemarthe, René, Marloes, Marja, Anke, Jan, Eelco en Gertine

2017-10-23T08:01:12+00:00