De namen van de vieringen

Zuilenaren die hun wijk een beetje kennen, zullen de namen in de titel wellicht al gekoppeld hebben aan verschillende wijken op Zuilen. De theologen met bijvoorbeeld Werner Helmich en Jodocus van Lodestein, A.H.G. Fokker en Adriaan Mulder als vliegeniers, Edison en Watt als uitvinders, Cornelis Dirkz en Cornelis Roobol als geuzen en La Croix en Leliman de architecten.

Voor wie nu denkt: wat hebben deze namen en wijken nu te maken met de werkgroep Vieren… Dat leggen we u in onderstaand stukje uit.

De werkgroep Vieren is bezig met het maken van een invulling voor de gezamenlijke diensten vanaf september. Het voorstel is om gedurende 6 maanden verschillende type vieringen elkaar te laten afwisselen. Binnen de werkgroep spraken we vaak over viering ‘type A’, of ‘viering conform wat nu gebruikelijk is in de Bethelkerk’. Dat communiceerde lastig, temeer omdat we zelf de letters ook niet zo goed konden onthouden…

Om verdere spraakverwarring te voorkomen, heeft de werkgroep nieuwe namen voor de type vieringen bedacht die geïnspireerd zijn op wijken uit Zuilen. De namen hebben een directe link met de kenmerken van de vieringen, zodat voor iedereen herkenbaar is welke dienst wat gaat bieden:

  • De theologen: een sobere viering, met aandacht voor de liturgie en daarmee een groot theologisch beginsel. Dit is bovendien een liturgie die geënt is op die van de Oranjekapel: die al sinds jaar en dag in deze ‘theologenbuurt’ te vinden is.
  • De architecten: een viering met meer vrijheid in de liturgie en met meer ruimte voor het toelichten van waarom bepaalde onderdelen zijn zoals ze zijn (voor de oplettende lezer: de liturgie is geïnspireerd op de Bethelkerkviering, waar komende jaren heel wat te doen zal zijn met architecten!)
  • De vliegeniers: een eigentijdse viering met moderne muziek en veel ruimte voor kinderen.
  • De uitvinders: een vrijere dienst, waarin overweging en gebed in andere vormen gegoten kunnen worden.
  • De geuzen: een dienst die plaatsvindt als er een 5e zondag in de maand is en waarbij nadrukkelijk de verbinding gezocht wordt met de Roobolkapel uit de Geuzenbuurt.

Ook wij moeten nog even oefenen met de nieuwe namen, maar zijn ervan overtuigd dat deze namen zullen bijdragen aan de herkenbaarheid van de type vieringen en ook het loslaten van oude patronen. Als u vragen of suggesties heeft, staan de leden van de werkgroep daar natuurlijk altijd voor open!

Namens de werkgroep vieren,

Jan Hogendoorn, Johanne Boot, Astrid Kappers, Minke Wagenaar en Marloes Dankers

2017-08-19T08:35:37+00:00